Збірник наукових праць ВНАУ

Серія сільськогосподарські науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Редколегія

Калетнік Григорій Миколайович - головний редактор

доктор економічних наук, академік НААН України, ВНАУ

Яремчук Олександр Степанович - заступник головного редактора

доктор сільськогосподарських наук, професор, ВНАУ

Бережнюк Наталія Анатоліївна - відповідальний секретар

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, ВНАУ

Власенко Володимир Васильович

доктор біологічних наук, професор, ВНАУ

Гуцол Анатолій Васильович

доктор сільськогосподарських наук, ВНАУ

Кочиш Іван Іванович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Московська державна академія ветеринарної медицини і біотехнологій ім. Скрябіна

Кулик Михайло Федорович

доктор сільськогосподарських наук, професор, член.-кореспондент НААНУ, ВНАУ

Кучерявий Віталій Петрович

доктор сільськогосподарських наук, ВНАУ

Лисенко Олександр Павлович

доктор ветеринарних наук, професор, НДІ експериментальної ветеринарії АН Білорусії (м. Мінськ)

Мазуренко Микола Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, професор, ВНАУ

Польовий Леонід Васильович

доктор сільськогосподарських наук, професор, ВНАУ

Скоромна Оксана Іванівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, ВНАУ

Чудак Роман Андрійович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Шейко Іван Павлович

доктор сільськогосподарських наук, професор, НДІ тваринництва АН Білорусії (м. Жодіно)