Збірник наукових праць ВНАУ

Серія сільськогосподарські науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Зміст: 2010 рік, Випуск 4 (44)

Бігун Ю.П., Бігун П.П. - Перегляд

Вплив пробіотика «Кампро» на фізіологічний стан і неспецифічну резистентність організму курок-несучок у різні вікові періоди продуктивності (c.3–8)

Бомко В.С. - Перегляд

Вплив різних способів підготовки натурального зерна сої на продуктивність та перетравність раціонів у високопродуктивних корів (c.9–15)

Бондаренко Л.В., Малина В.В., Лясота В.П. - Перегляд

Вплив пробіотику Протекто-активу на біохімічні показники сироватки крові поросят (c.16–19)

Бучковська В.І. - Перегляд

Передумови створення та сучасні досягнення школи енергетичного живлення сільськогосподарських тварин (c.20–23)

Бабич Л.Ф., Бурлака В.А. - Перегляд

Перетравність поживних речовин корму у перепілок при використанні металохелатів (c.24–25)

Бабич Л.Ф. - Перегляд

Ріст та розвиток перепілок при використанні в раціонах металохелатів (c.26–28)

Бурлака В.А. - Перегляд

Використання детергентів при виробництві свинини (c.29–34)

Бурлака В.А., Туманов В.В., Степаненко В.М. - Перегляд

Гематологічні показники індичок, що утримували з раціоном алунітове борошно (c.35–36)

Голушко О.Г., Надаринская М.А., Заяц В.Н., Макарова Н.А. - Перегляд

Показатели метаболизма макроэлементов у коров в основном периоде лактации при включении в рацион «Эколина 4» (c.37–42)

Гончарук В.В. - Перегляд

Вплив згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-4 на перетравність корму і баланс азоту у телят (c.43–45)

Гурин В.К., Киреенко Н.В., Люндышев В.А., Яночкин И.В. - Перегляд

Сушеная барда в рационах бычков (c.46–50)

Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Бідяк І.М., Льотка Г.І. - Перегляд

Гематологічні показники свиней при згодовуванні преміксів (c.51–53)

Заєць А.П., Паламарчук І.І., Захарчук К.С. - Перегляд

Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при застосуванні ЕМ-препаратів (c.54–57)

Заяц В.Н., Голушко О.Г., Надаринская М.А., Овчинникова Т.Ф. - Перегляд

Влияние добавки «Эколин 4» на молочную продуктивность, качество молока и экономические показатели (c.58–64)

Касяненко О.І. - Перегляд

Доклінічні дослідження активності та фективності застосування нового імуностимулюючого препарату «Мультибактерин» (c.65–68)

Коберська В.А. - Перегляд

Вплив згодовування курам-несучкам різних доз і форм мікроелементів на їх накопичення в яйцях (c.69–73)

Ковалевская Ю.Ю., Гурин В.К., Букас В.В. - Перегляд

Физиологическое состояние и продуктивность бычков при скармливании рационов с разным качеством протеина (c.74–77)

Косяненко О.М. - Перегляд

Перетравність корму та продуктивність молодняку кролів за різних джерел селену в раціоні (c.78–81)

Кузьменко О.А. - Перегляд

Перетравність корму молодняком свиней на відгодівлі за дії антибактеріальних препаратів (c.82–85)

Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Костецька Ю.В. - Перегляд

Вплив вулканічних туфів на жирнокислотний склад курячих яєць (c.86–89)

Курнаєв О.М., Нікітенко Л.Г., Сироватко К.М., Піскун О.А. - Перегляд

Вико-вівсяний сінаж при годівлі корів в літньо-осінній період (c.90–95)

Курнаєв О.М., Нікітенко Л.Г., Костенко В.М., Сироватко К.М. - Перегляд

Якість та продуктивна дія кормів, заготовлених з біологічним консервантом «Біоконт», при згодовуванні тваринам (c.96–102)

Кучерявий В.П., Казьмірук Л.В., Добронецька В.О. - Перегляд

Реакція структур тонкого відділу кишечника на згодовування лактинів із престартерним комбікормом (c.103–107)

Левицький І.В., Бурлака В.А., Скоромна О.І., Бережнюк Н.А. - Перегляд

Динаміка живої маси кролів на відгодівлі при використанні мікроелементних добавок (c.108–110)

Мазуренко М.О., Ремінний О.І., Гуцол А.В., Гуцол Н.В. - Перегляд

Продуктивність свиней різних вікових груп при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3 (c.111–115)

Мазуренко М.О., Ремінний О.І., Гуцол А.В., Гуцол Н.В. - Перегляд

Морфологічні особливості органів травної та ендокринної систем свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3 (c.116–120)

Мазуренко М.О., Гончарук В.В. - Перегляд

Перетравність корму і обмін азоту у телят при згодовуванні препатату Пробіо-актив (c.121–123)

Маркелова А.В. - Перегляд

Ефективність використання хрестоцвітих культур для приготування силосу (c.124–129)

Мушит С.О., Данчевський О.В. - Перегляд

Еколого-фізіологічне відтворення плідників білого амура, одержаних в круглих басейнах (c.130–132)

Мушит С.О., Панько В.В. - Перегляд

Гідрохімічний та гідробіологічний склад, біомаса та чисельність основних груп гідробіонтів (c.133–138)

Панько В.В., Жуков В.П., Любарська Н.В., Нікітінський П.А. - Перегляд

Комбіновані схеми виробництва і використання замінників цільного молока на основі екструдованої сої в годівлі телят (c.139–142)

Патрєва Л.С., Шевченко Т.В. - Перегляд

Вплив пробіотика ”Байкал ЕМ 1” на морфологічний склад тушок качок (c.143–145)

Пилюк C.Н., Скоромна О.И. - Перегляд

Приготовление и использование ЗЦМ в кормлении телят* (c.146–154)

Пірова Л.В. - Перегляд

Вплив згодовування різних рівнів і джерел селену на хімічний склад м’яса свиней (c.155–158)

Повозніков М.Г., Блюсюк С.М., Харкавлюк В.Є. - Перегляд

Вплив вмісту сухої та органічної речовин на використання енергії при згодовуванні молодняку свиней концентрованих кормів (c.159–164)

Радчиков В.Ф., Возмитель Л.А., Сучкова И.В., Ковалевская Ю.Ю. - Перегляд

Добавка из брома и йода в рационах бычков (c.165–169)

Радчиков В.Ф., Куртина В.Н., Сапсалева Т.Л., Лемешевский В.О. - Перегляд

Эффективность энерго-протеиновых добавок на основе рапса и люпина в рационах ремонтных телок (c.170–173)

Радчикова Г.Н., Цай В.П., Гурин В.К., Кот А.Н. - Перегляд

Эффективность скармливания новой жировой добавки молочному скоту (c.174–178)

Романовыч А.Н., Зиновенко А.Л., Яремчук А.С., Бережнюк Н.А. - Перегляд

Современная консервация зерна с помощью бактериальных препаратов и экономическая оценка эффективности метода* (c.179–184)

Савчиц Н.А. - Перегляд

Использование сапропеля для повышения продуктивности скота (c.185–192)

Садомов Н.А., Шамсуддин Л.А. - Перегляд

Эффективность использования кормовой добавки «Ватер Трит® жидкий» в рационе свиней на доращивании (c.193–195)

Сапсалева Т.Л., Радчиков В.Ф., Шарейко Н.В. - Перегляд

Продукты переработки нового сорта рапса в рационах бычков (c.196–199)

Саханчук А.И., Горячев И.И., Курепин А.А. - Перегляд

Молочная продуктивность коров и использование питательных веществ рационов при различной обеспеченности энергией и протеином (c.200–205)

Сидорчук Т.П., Драбаніч В.І., Бігун П.П. - Перегляд

Ефективність використання концентратних добавок фірми «SANO» при виробництві яловичини (c.206–209)

Скоромна О.І. - Перегляд

Молочна продуктивність корів при випасанні на пасовищі без підгодівлі та з підгодівлею силосом і концентратами (c.210–214)

Суховуха С.М. - Перегляд

Вплив жирової та жиролізинової добавок на показники забійних якостей піддослідних свиней (c.215–218)

Туманов В.В. - Перегляд

Економічна ефективність використання алуніту в раціонах індичок (c.219–220)

Цай В.П., Карелин В.В., Сергучев С.В., Радчикова Г.Н. - Перегляд

Злаковый силос, с консервантами в рационах бычков (c.221–226)

Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Бережнюк Н.А. - Перегляд

Продуктивність, якість яєць у перепілок за використання у годівлі ехінацеї пурпурової (c.227–231)

Шеремета В.І., Сорочан В.Ю. - Перегляд

Збереження та жива маса підсисних поросят за використання біологічно активного препарату (c.232–234)