Збірник наукових праць ВНАУ

Серія сільськогосподарські науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

Видається за рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету (Протокол № 5 від « 24 » січня 2013 року).

Згідно до Постанови президії ВАК України від 11 вересня 1997 року дане наукове видання є таким, у якому дозволено публікувати основні результати дисертаційних робіт.

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарського продукції, технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва та ін.

Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.